Ga verder naar de inhoud

Ruimte & infrastructuur

Onze omgeving groeit en evolueert. We moeten de ruimte die we hebben dus slim en optimaal benutten en organiseren.

Vlhora infrastructuur
RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

Wellicht zullen we anders gaan bouwen en onze publieke ruimtes gaan aanleggen. We kunnen niet anders dan bewuster omgaan met het groen rondom ons en de infrastructuur in onze gebouwen en publieke ruimtes zal innovatief en duurzaam worden aangepakt.

Om een antwoord op deze stellingen te kunnen geven, moeten we eerst nagaan hoe mensen vandaag leven en werken in een verstedelijkte omgeving. Hoe kunnen we op een duurzame en leefbare manier het leven van alledag organiseren in de omgeving die we hebben? Niet ieder voor zich, maar over de perceelgrenzen heen.

Wat is het maatschappelijk potentieel? Wat zijn de mogelijkheden in flexibel ruimtegebruik? Hoe streven we naar betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting waar aandacht is voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen? Hoe krijgen we ruimte en infrastructuur in balans met onze gezondheid en ons leven?