Ga verder naar de inhoud

Gezondheid

Je leven en je toekomst staat of valt er mee. Het enige echte wat we elkaar elk nieuw jaar opnieuw omhelzend wensen: gezondheid!

Door de connectie met het werkveld en met de beleidsmakers zijn de Vlaamse hogescholen in hun praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek steeds aan de slag met innovaties, implementaties van nieuwigheden en optimalisatie van bestaande processen. De zorgsector, net zoals zoveel andere sectoren heeft aan de Vlaamse hogescholen met hun sector-overschrijdende expertise dus een ideale partner.

Vlhora gezondheid
GEZONDHEID

De samenleving vergrijst en aandoeningen evolueren. Dat maakt de gezondheidszorg een sector die extra performant en innoverend moet zijn. ‘Uitdaging’ is het woord dat de sector kleurt. En uitdagingen vragen om innovaties. Sneller, beter, kostenbesparend: de ene opportuniteit sluit een andere niet uit. Nieuwe vormen van zorg bieden zich aan. En daar staan de Vlaamse hogescholen op de eerste rij. Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bouwen ze veel kennis en ervaring op rond verschillende thema’s in de zorg. Zij hebben bovendien een rechtstreekse lijn met het werkveld én met de beleidsmakers.

Werkveld en beleidsmakers

Precies daarom zijn de hogescholen de ideale partner om projecten uit te werken die tijd, energie en middelen vragen die de kleine of middelgrote onderneming vaak niet altijd heeftt . Research bekostigen is als zorgorganisatie niet altijd even evident. De tijd of de mogelijkheid om processen stil te leggen en innovaties uit te testen evenmin. Het gaat immers over mensenlevens.

De onderzoekers van de hogescholen bundelen kennis van verschillende sectoren en kunnen die dan ook opnieuw sector-overschrijdend inzetten. Het nauwe contact met het werkveld en de beleidsmakers is een constante in dit verhaal. De experten zijn de lijm die de verschillende spelers aan elkaar binden. Ze leggen hun oor te luister bij bedrijven en organisaties, denken mee om processen en scenario’s te optimaliseren, testen de innovatieve oplossingen uit en communiceren indien nodig ook nog met de beleidsmakers.

Bundelen van teams

Communicatie is key, niet alleen met de beleidsmakers, maar ook in de zorg zelf. Medische en zorgteams zijn immers vaak samengesteld op basis van hun expertise maar missen dan weer communicatieve vaardigheden. Toch zijn vaardigheden zoals omgang, teamwerk en leiderschap onontbeerlijk, vooral in acute of crisissituaties.

Communicatie beïnvloedt immers de veiligheid van je werkomgeving, je team, je collega’s én je patiënt. Via de hogescholen kan je bekijken waar er nood is, wat de mogelijkheden zijn en hoe specifieke communicatietrainingen ingezet kunnen worden om de werking in jouw organisatie te optimaliseren. Je kan rekenen op begeleiding, ondersteuning en organisatie aangepast aan jouw specifieke noden.

De rol van technologie

De noden en uitdagingen in de hoogtechnologische medische teams gaan nu en in de toekomst vaak van technische en technologische aard zijn. De zorgomgeving moet geoptimaliseerd worden. Voor de patiënt, uiteraard, maar ook voor de zorgprofessional. Innovatie in de zorgtechnologie verbetert de veiligheid en de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden en verhoogt de levenskwaliteit in het algemeen. Daarnaast optimaliseert de innovatie ook de werkomstandigheden van de zorgprofessionals.

De Vlaamse hogescholen helpen bij het bedenken, ontwikkelen en kosten-efficiënt inzetten van technologische hulpmiddelen. Ze reiken de nodige inzichten aan op basis van bevragingen, pilootprojecten of interventiestudies met zorgvragers en zorgverleners.

De expertise van de hogescholen is dermate uitgebreid dat ze vaak een antwoord kan bieden op die vragen die je zelf nog niet eens formuleerde. Ze zijn immers in verschillende sectoren actief en bedenken creaties die in een andere interpretatie misschien ook jouw domein kan optimaliseren.

Om al deze opties terdege te bekijken organiseren een aantal Vlaamse hogescholen bijvoorbeeld simulatiecentra waar niet alleen studenten met computergestuurde poppen kunnen werken, maar ook de professionals hun vaardigheden kunnen aanscherpen en handelingen inoefenen in een veilige omgeving. Zo zijn er ook de zorgproeftuinen. Ze betrekken patiënten, ouderen en zorgprofessionals bij het innovatieproces van bij het idee tot aan de productie. Nieuwe ontwikkelingen beantwoorden op die manier optimaal aan de noden van de eindgebruiker.

Lichaam, geest en maatschappij

Het is tenslotte die eindgebruiker die centraal staat. De kwetsbare groepen: ouderen, zwangere vrouwen, langdurig zieken, dementen en patiënten in de laatste dagen van hun leven. Door de link met de overheden en stakeholders uit de sociale sector hebben de Vlaamse hogescholen steeds een stapje voor. Ze volgen de nieuwste trends in de zorg en door praktijkgericht onderzoek kunnen ze vragen vanuit het werkveld ‘evidence based’ benaderen.

Zorg beperkt zich echter niet tot het lichamelijke. Welzijn wordt breed gedefinieerd als lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk, en dit in de multiculturele, dichtbevolkte en uitdagende omgeving die Vlaanderen is.

De expertise van de hogescholen reikt dan ook verder dan nieuwe technologieën en producten. Ze buigen zich bijvoorbeeld ook over vernieuwende maatschappelijke processen en organisatiestructuren, promotie van een gezonde levensstijl en optimalisatie van (bio-)chemische analyses en processen.

Zorg is steeds in evolutie

Precies dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse hogescholen speelt rechtstreeks in op de steeds veranderende noden van de sector. Onze snel evoluerende maatschappij eist tempo en flexibiliteit. Digitalisering en cyber security, zelfmanagement en telewerken: thema’s die misschien niet meteen in het traditionele plaatje van de idee over zorg passen, maar die brandend actueel zijn.

De Vlaamse hogescholen halen het onderste uit de kan in hun nauwe samenwerking met het werkveld. Ze sleutelen aan de toekomst van de zorgsector: een innovatieve, optimale toekomst waarin de zorgprofessional en de patiënt alle kansen krijgen.

Een rits aan praktijkvoorbeelden

NEOPARENT APP 02

NeoParent

Stel dat je kindje te vroeg geboren wordt, of na de geboorte extra zorgen nodig heeft. Een rollercoaster aan emoties. Stel dat er op dat moment kan gezorgd worden dat jij 24/7 informatie hebt over je baby die op de afdeling Intensieve Neonatale Zorgen ligt? Hoe mooi zou dat zijn? Wel…

Lees verder ...
ORTHOBROKER ALG WEB

Orthobroker

De patiënt wordt er beter van. Net als de orthopedist. Het idee van orthopedisch bedrijf Orthobroker om prothesekokers op maat te ontwerpen en in 3D te printen is baanbrekend. Dus stapte het Thomas More-onderzoeksteam Mobilab & Care enthousiast mee in dit project.

Lees verder ...
GEZ INTERPROF SAMENWERKEN

Interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn

Zorgverleners uit verschillende disciplines laten samenwerken. Interprofessionele competenties versterken. Dat is nodig om zorg op maat te creëren. Wij begeleiden je organisatie hierbij, met concrete doelstellingen en adviezen.

Lees verder ...
GEZ MANTELZORGERS

Ondersteuning van mantelzorgers

In een zorgsituatie werken de zorgvrager, de naasten/mantelzorgers en de professionele hulpverleners vaak samen. Een sterke samenwerking is belangrijk. Wij besteden extra aandacht aan het psychosociale welzijn van mantelzorgers.

Lees verder ...
GNT ZORGENWELZIJN

Outreachende huisbezoeken in het sociaal werk

Hoe handelen sociaal werkers bij outreachende huisbezoeken? En hoe percipiëren burgers deze bezoeken? Ga binnen jouw organisatie op zoek naar duidelijke standpunten met de hulp van onze gesprekstool rond vijf ethische spanningsvelden.

Lees verder ...
GEZ COMMUNICATIE

Communicatie op maat

Zorg op maat vraagt communicatie op maat. Hiervoor bestaan specifieke tools die de hulpvrager ondersteunen en die zich toespitsen op diverse doelgroepen. Er zijn ook tools die helpen bij vroegdetectie. En apps om te connecteren met jongeren.

Lees verder ...
GEZ GROENEZORG

Groene zorg

Je voelt je beter en gezonder in een groene omgeving. Ook contact met dieren heeft een positief effect. Wil je deze initiatieven inzetten in therapieën? Of onderzoeken wat nog meer mogelijk is met groene, biodiverse zorg? Wij helpen graag.

Lees verder ...
GEZ IMAGO

Imago

IMAGO traint professionals in radiotherapie, medische en nucleaire beeldvorming. Zo is er onder meer een cursus ‘blind positioneren voor verpleegkundigen’ om procedures uit te voeren met minimale stralingsbelasting. Of een cursus ‘echografie voor vroedvrouwen’.

Lees verder ...
GEZ MYFOODLOG

MyFoodlog

Deze gebruiksvriendelijke applicatie ondersteunt obesitaspatiënten, naast hun consultaties bij de diëtist. Zo is er continue zorg, waarbij zowel de noden van de patiënt als die van de diëtist in kaart zijn gebracht.

Lees verder ...
GEZ SITCA

Simulatie en TrainingsCentrum Aalst

Je oefent medische noodsituaties, op een veilige en realistische manier. Met je eigen teamleden, in een gesimuleerde zorgomgeving. Dit zorgt voor een authentieke beleving en leerervaring, dankzij moderne technieken en didactische ondersteuning.

Lees verder ...
GEZ SELFDEBRIEFING

It's Time to Talk, selfdebriefing

Debriefing van acute situaties is enorm belangrijk. Deze opleiding traint medische teamleden in het debriefen van alle betrokkenen. Zowel binnen ziekenhuisafdelingen als binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Lees verder ...
IMEC TRAINING

IMEC Training

Deze training helpt teams die functioneren in clean rooms. Want naast expertise en technische skills, zijn ook communicatieve en niet-technische vaardigheden cruciaal. Na een levensechte oefening, volgt een debrief van de niet-technische skills.

Lees verder ...
GEZ EHEALTH

E-health ontwikkelingsondersteuning

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg maken kennis met het digitale aanbod. En leren hoe ze apps, websites, virtual reality en andere draagbare technologie integreren in hun werk. Een grote hulp voor zorgverleners die innovatieve technologie willen inzetten.

Lees verder ...
GEZ DEMENTIE

Zorgtechnologie voor dementie

Ken jij de noden en behoeften van je gebruikers? Want dat is de sleutel bij productontwikkeling. Samen met jou inventariseren we de behoeften van personen met dementie en creëren we een user-centered product dat effectief wordt gebruikt.

Lees verder ...
GEZ BIC

Brussels Integrated Care

Zoek je antwoorden op specifieke uitdagingen voor verpleeg- en vroedkundigen? Onze onderzoekers helpen je op weg naar een geïntegreerd zorgpad. En tonen hoe een zorgaanbod op maat van de zorgvrager eruit kan zien.

Lees verder ...
GEZ PATIENTGERICHTEZORG

BIC Simulatiecentrum

In het Brussels Integrated Care (BIC) Simulatiecentrum oefen je geïntegreerd zorghandelen op computergestuurde patiëntpoppen. Dat kan in verschillende real-life zorg- of verlosomgevingen. Alles wordt gefilmd, wat nuttig is voor de debriefing.


Lees verder ...
GEZ KEERKRING

Stakeholdersbevraging

Is wat we bieden nog actueel? Beantwoorden we aan de behoeften van ouders en stakeholders? Hoe zetten we beter in op sterktes en leemtes? Kunnen we samenwerken met andere organisaties? Wij helpen je om zicht te krijgen op je rol en positie.

Lees verder ...
GEZ ASSISTIEVETECHN

Assistieve technologie

Experten uit de gezondheidszorg en technologie werkten samen aan een oplossing voor kinderen met een lichte vorm van epilepsie, die vaak afwezig leken in de klas. Ze brachten de noden en behoeften in kaart en vertaalden dit naar een technische oplossing.

Lees verder ...
GEZ WANDELDEMENTIE

Wandelparcours voor personen met dementie

Beweging helpt voor mensen met dementie. Alleen raken ze snel gedesoriënteerd, wat angst creëert bij henzelf, familie en begeleiders. We ontwikkelden een wandelparcours waarmee ze veilig, vrij en traceerbaar kunnen bewegen binnen het woonzorgcentrum.

Lees verder ...
GEZ BECHTEREW

App voor de ziekte van Bechterew

Mensen met deze reumatische ontstekingsziekte moeten dagelijks bewegen. Via een app krijgen ze oefenschema’s, waarbij ze ook aangeven hoeveel pijn ze voelen. Zo krijgt hun arts snel zicht op de situatie. Via een forum kan de patiënt ook verbinden met lotgenoten.

Lees verder ...
GEZ COMMUNICARE

CommuniCare

Dit zorgpakket stimuleert de bewuste communicatie tussen patiënten met afasie (een taalstoornis) en hun naasten en zorgprofessionals. Zo kunnen patiënten en zorgprofessionals samen communiceren over een behandeling op maat.

Lees verder ...
GEZ IMMERSIVEROOM

Immersive Room

Je leert het best uit levensechte situaties. En die kan je nabootsen in de Immersive Room, dankzij een simulatieruimte met 360°-projectie en andere hoogtechnologische snufjes. Je traint er vooral soft skills zoals communicatie en emoties in crisissituaties.

Lees verder ...
GEZ HEALTHLITERACY

Health Literacy

Hoe goed kunnen mensen gezondheidsinformatie opzoeken, begrijpen en gebruiken? Health Literacy (gezondheidsanalfabetisme) beïnvloedt het gevoel van grip en zelfredzaamheid bij de patiënt. Wij helpen je helder en laagdrempelig communiceren.

Lees verder ...
GEZ SENSEOFHOME

A sense of home

Hoe creëren ouderen een thuisgevoel als ze verhuizen naar een woonzorgcentrum? En hoe verbeter je als zorgverlener hun kwaliteit van wonen en leven? Het model ‘a sense of home’ geeft je tools die vertrekken vanuit de individuele ondersteuningsvraag van de oudere.

Lees verder ...
GEZ WHATSAPMAMA

What's AP MAMA

Een op vijf Vlaamse zwangere vrouwen lijdt aan maternal distress (MD), met angst en depressie tot gevolg. Een online tool kan helpen om MD te signaleren, vrouwen op het juiste moment te ondersteunen en zo MD te verminderen.

Lees verder ...
GEZ ONLINEHULPVERLENING

Online hulpverlening

Versterk je zorg en hulp door online tools in te zetten: e-mail, chat, dagboeken, zelftests, enzovoort. Wij helpen je om alles technisch in orde te brengen en om je hulpverleners en zorgverstrekkers te leren werken met de beschikbare tools.

Lees verder ...
GEZ ACUSTICARE

Acusticare

Beïnvloedt geluid onze psyche en gedragsproblemen? En welk effect hebben akoestische verbeteringen (soundscapes) in woonzorgcentra op de bewoners? We testen het uit in een aantal woonzorgcentra en bedrijven.

Lees verder ...
GEZ ZORGZAMEDORPEN

Zorgzame dorpen

Hoe bouw je als lokaal bestuur aan buurtzorg? Met aandacht voor tendensen als eenzaamheid, vergrijzing, mobiliteit en meer. Ons ondersteuningspakket biedt concrete handvatten om zorgzame dorpen vorm te geven op een onderbouwde manier.

Lees verder ...
GEZ ARTHE

Arthe

Arthe staat voor ‘Active smart weaRable orthosis using painted EMG electrodes for home based THErapy with augmentative feedback’. Deze elleboogorthese wordt aangestuurd met spiersignalen, wat de revalidatie en levenskwaliteit van de patiënt verbetert.

Lees verder ...
GEZ IMPACTE3 D

IMP&ACTE3D

Wat is het prijs- en kwaliteitsverschil tussen traditionele orthesen en 3D-geprinte? En kan 3D-printing ervoor zorgen dat orthopedische hulpmiddelen makkelijker beschikbaar zijn voor ontwikkelingslanden? Dit onderzoek gebeurt samen met Handicap International.

Lees verder ...
GEZ EMEN

E-men

Samen met depressies en andere problemen, stijgt de druk op de geestelijke gezondheidszorg. Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol? Door digitale technologie in te zetten: wetenschappelijk onderbouwd, op Europese schaal.

Lees verder ...
GEZ ZORGLAB

Zorglab

Interprofessioneel samenwerken creëert een betere (zorg)technologie in de woon- en leefomgeving. Het Zorglab vertaalt haar expertise hierover naar kennis, advies en concrete oplossingen voor eindgebruikers, zorgverleners, bedrijven, studenten en onderwijzers.

Lees verder ...
GEZ THUISDEMENTIE

Langer thuis met dementie

Zorgtechnologie verhoogt de veiligheid en zelfredzaamheid bij mensen met dementie, waardoor ze langer thuis kunnen wonen. Alleen moet die zorgtechnologie goed afgestemd zijn op de doelgroep: wat zijn hun problemen en hoe vertaal je die naar functionele zorg?

Lees verder ...
GEZ GOBABYGO

Go Baby Go

Kinderen met een beperkte mobiliteit terug moACbiel maken, dat is the way to go. Dit kan met een gepersonaliseerd en omgebouwd elektrisch wagentje. De aanpassingen gebeuren in overleg met de zorgverleners en zorgtechnologie. Zo is en beweegt het kind opnieuw vrij(er).

Lees verder ...
2021 BO VERHOORKAMER

Al wandelend je ontwerp live aanpassen

Een diepvries. Daarop lijken politieverhoorkamers, ook voor kinderen die slachtoffer zijn. Hoe maak je zo’n ruimte warmer maar niet té cosy? Rekening houdend met wetgeving en gedragswetenschappen. Een complexe opdracht, met een innovatief resultaat van LUCA School of Arts: een virtueel ontwerp waarin je rondloopt en realtime aanpassingen kan doen.

Lees verder ...
Screenshot 2021 03 19 at 11 52 57

E-course infectiepreventie

2020 is getekend door corona. Onverwacht en ongenadig. Het zorgpersoneel in ons land is zonder twijfel goed opgeleid, maar de pandemie maakte bijkomende scholing en begeleiding noodzakelijk. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zette ook in op e-courses.

Lees verder ...