Ga verder naar de inhoud

Gelijke kansen

Gelijke kansen zijn helaas nog steeds geen feit. Ook in Vlaanderen niet. Achterstellingsmechanismen en discriminatie liggen aan de oorsprong van ongelijke behandeling. Nochtans zijn er wetten en verdragen die de gelijkheid van alle burgers bevelen.

Vlhora gelijkekansen
GELIJKE KANSEN

Gelijke kansen focust op gender, seksuele diversiteit, handicap en toegankelijkheid en armoede en wil sociale uitsluiting van mensen in kwetsbare leefsituaties tegengaan, levenskwaliteit bevorderen en mensenrechten garanderen.

Binnen dit thema rijzen vragen vanuit onder andere de zorg en de hulpverlening. Hoe kan je bijvoorbeeld kwaliteitsvolle hulpverlening bieden aan maatschappelijk kwetsbare burgers? Welke tools kunnen daarbij helpen? Hoe verbeter je de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers?

Naast de vraag naar een inclusieve samenleving is er ook de vraag naar verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs, maar ook thema’s als onlinehulp en mediaopvoeding zijn relevant.