Ga verder naar de inhoud
VPL_KDG 10 ZW MAR 145 PA240118 Roel H LR4 s RGB

De XREIout-beurs dekt de reis- en accommodatiekosten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vanuit een van de 19 partnerlanden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS)

Om van deze beurs te kunnen genieten, is er minstens één ontmoeting met een collega van de hoger onderwijsinstellingen in één van die landen vereist. Het gaat veelal om een (potentiële) partner van de hogeschool. De reis om het toekomstige samenwerking te verkennen, kan gecombineerd worden met ontmoetingen met medewerkers van ngo’s, ziekenhuizen en bedrijven. Het doel van dit mobiliteitsprogramma is om aan capaciteitsversterkint te doen met betrekking tot werken in het Globale Zuiden gelinkt aan onderwijs. Het versterkt het netwerk en zal dus ook een directe impact hebben op de ontwikkeling van gemeenschappelijke curricula, cursussen en projectaanvragen.

De Vlaamse hogescholen zijn verantwoordelijk voor de selectie en administratie van deze beurzen en voor de begeleiding en ondersteuning van dit proces.

Deze beurs heeft als doel:
 • Verbeteren van het persoonlijk contact van medewerkers van partner hoger onderwijsinstellingen
 • Uitbouwen van een netwerk tussen de verschillende partnerlanden
 • Bijdragen tot de uitbouw van curricula
 • Het professionele leren (een leven lang leren) vergroten door verschillende professionele contexten en uitdagingen te ervaren
 • Gemeenschappelijke projectvoorstellen ontwikkelen
 • De coördinatie en opvolging van lopende projecten
 • Het organiseren of volgen van stafftrainingen
 • Voorbereiding en uitvoering van een uitwisselingsprogramma zoals een SIP

Uitgaande studentenmobiliteit (REI) Landen per continent

 • Cambodia, Azië
 • Congo, Afrika
 • Cuba, Latijns-Amerika
 • Rwanda, Afrika
AHS Nepal 6

Studenten naar het zuiden

Vlaamse hogeschoolstudenten kunnen rekenen op een financiële beurs voor hun studiereis naar een ontwikkelingsland. Deze reis moet uiteraard wel een onderdeel zijn van hun opleiding waardoor de student een aantal studiepunten kan behalen, zoals een stage of een bachelorproef.

Lees verder
Howest kindjes02

SIP Intensief project met het zuiden

Een South Intensive Programme (SIP) is een intensief studieprogramma dat studenten en docenten met deze in het zuiden verbindt. Tijdens een SIP werken studenten en docenten samen aan een ontwikkelingsrelevant onderwerp in het zuiden. Voor dit project krijgen studenten ook studiepunten.

Lees verder
VPL_KDG_09_ZW_MAR_142_QA244201_RoelH_LR4_s_RGB

Personeelsmobiliteit IN

Met de XREIin-beurs bekostig je de reis- en accommodatiekosten als gast(docent) of medewerker van een hoger onderwijsinstelling van één van de 19 partnerlanden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) bij het bezoek aan een Vlaamse hogeschool.

Lees verder