Ga verder naar de inhoud

Taakgroep een leven lang leren

Welke rol spelen hogescholen in de uitrol van een leven lang leren? Hoe geven we de leercultuur een extra boost? Hoe bouwen we de regie uit van een leven lang leren?

De taakgroep behandelt deze belangrijke problematiek. Leerexperten uit de Vlaamse hogescholen bundelen er hun knowhow en ervaring en werken aan specifieke beleidsvoorstellen.

De kernopdracht? Een regierol uitbouwen voor de hogescholen waarin ze een waardevol aanbod creëren voor iedereen die zich wil bij- of herscholen op hogeschoolniveau. En dat binnen het Vlaams beleid van een leven lang leren.

Net als onderwijs en onderzoek, is een leven lang leren een belangrijke opdracht van de hogescholen. De raad van bestuur van de Vlaamse Hogescholenraad is dan ook nauw betrokken bij deze taakgroep: zij bepaalt de agendapunten en denkt mee over opportuniteiten waarmee de taakgroep verder kan.

Onderwerpen waarover de leerexperten zich zoal buigen:

  • Flexibele leerprogramma's
  • Digitalisering
  • Onderhoudscontract voor diploma's

De kernopdracht? Een regierol uitbouwen voor de hogescholen waarin we een waardevol aanbod creëren voor iedereen die zich wil bij- of herscholen op hogeschoolniveau.