Ga verder naar de inhoud
Nieuws

Het Vlaams hoger onderwijs start het academiejaar 2021-2022 in code groen.

Ook een oplossing voor Brusselse hogescholen

13 sep. 2021

In de Vlaamse hogescholen kan er – naar analogie met de richtlijnen in het secundair onderwijs – les gegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij.

Screenshot 2021 09 09 at 14 05 33

Er kunnen echter in leslokalen nog altijd extra maatregelen – waaronder ook een mondmaskerplicht – genomen worden wanneer uit de lokale risicoanalyse blijkt dat dit aangewezen is. Bovendien kan elke hogeschool op basis van de lokale situatie of op basis van eigen inzichten zelf extra maatregelen nemen.

Bij de afweging van de risico's wordt in de eerste plaats gekeken naar de ventilatiecapaciteit en de mogelijkheid om afstand te bewaren, en uiteraard ook naar de algemene epidemiologische situatie. Er is dus opnieuw voltijds contactonderwijs mogelijk voor alle studenten. Daarnaast blijven de hogescholen inzetten op digitale onderwijsvormen en kunnen, in de mate van het mogelijke, lessen ook digitaal gevolgd worden of opnames van op campus georganiseerde colleges worden bekeken.

Ook de Vlaamse hogescholen in Brussel kunnen het nieuwe academiejaar starten met benutting van 100% van hun campuscapaciteit en voltijds contactonderwijs voor alle studenten. Om dit mogelijk te maken gelden wel een aantal flankerende maatregelen, zoals een algemene mondmaskerplicht in leslokalen en het stimuleren van vaccinatie op en rond de campussen.

In Brussel willen de hogescholen en universiteiten mee voor de inhaalbeweging zorgen: ze ondersteunen de vaccinatiecampagne volop en sporen alle studenten aan om te kiezen voor de prik, als ze dat nog niet gedaan hebben.

Screenshot 2021 09 13 at 12 52 17
Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs

Gerelateerde artikels

VACCINEREN

Aanpak vaccinatie van studenten die stage lopen in zorginstellingen.

7 feb. 2021

Heel wat studenten die een zorgopleiding volgen aan een Vlaamse hogeschool, lopen ook stages in zorginstellingen over heel Vlaanderen. Dat is een essentieel onderdeel van hun opleiding. Maar hoe zit het nu met de vaccinatie van deze studenten? Komen zij nu al in aanmerking en hoe gaat dat dan praktisch?

Verder lezen
VPL BO

Position paper leerladder in de zorg

28 jan. 2021

Verpleegkundige worden? Dat kan momenteel op twee manieren: via de vierjarige bacheloropleiding of de driejarige HBO5-opleiding. Er zijn echter nog heel wat inconsistenties en onduidelijkheden. Daarnaast zijn er ook knelpunten waardoor goede profielen vaak verloren gaan nog voor ze in de zorgsector terechtkomen. Dat willen we graag oplossen, met een eenduidige visie over hoe de leerladder in de zorg er moet uitzien.

Verder lezen
KOEN GOETHALS HOGENT

Verbinden en samenwerken: dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

25 jan. 2021

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT en de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad heeft een ambitieus beleidsprogramma voor de hogescholen in de komende twee jaar. De hogescholen claimen hun belangrijke positie in het hoger onderwijs om van daaruit te verbinden en samen te werken.

Verder lezen